Naší prioritou je životní prostředí

Měření a analýzy hluku, prašnosti a vibrací. Návrhy protihlukových opatření.

Služby a produkty Monhart Akustik

Diagnostické měření hluku

Diagnostické měření hluku velkých elektrických strojů

Vlastní diagnostická metoda firmy, jejíž podstatou je zjišťování změn mechanického stavu jádra magnetického obvodu velkých elektrických točivých a netočivých strojů cestou sledování změn frekvenčního spektra vyzařovaného hluku.

Odborné měření hluku

Odborné měření hluku, vibrací a emisí

Kvalifikované měření hluku, vibrací a emisí u strojů a zařízení, v pracovním prostředí, v chráněném venkovním prostoru staveb, v objektech občanské vybavenosti atd. Ochrana životního prostředí.

Hlukové studie

Hlukové studie, základ protihlukových opatření

Hlukové studie jsou základem pro optimalizaci protihlukových opatření. Jsou prováděny jak pro potřeby výrobních objektů, tak pro potřeby bydlení a dalších objektů občanské vybavenosti.

Návrhy úprav na snížení hluku

Návrhy úprav na snížení hluku

Návrhy na konkrétní opatření směřující ke snižování hlučnosti strojů a zařízení, hlučnosti v pracovnímprostředí a v okolí zdrojů hluku.

Realizace úprav na snížení hluku

Realizace úprav na snížení hluku

Protihlukové kryty strojů a zařízení, výstavba nových protihlukových stěn a prostor nebo jejich částí, protihlukové úpravy stávajících staveb, kobek transformátorů atd.

Měření prašnosti a chemických látek

Kvalifikované měření prašnosti u pracovní pozice na exponovaných pracovištích ve vnitřním i venkovním prostředí. Ochrana životního prostředí.

Monhart Akustik Plzeň

Výzkum a inovace

Monhart Akustik s.r.o. dlouhodobě spolupracuje ve výzkumné činnosti se Západočeskou Univerzitou v Plzni.

Unikátní know-how

Monhart Akustik s.r.o. je autorem unikátní diagnostické metody velkých elektrických točivých a netočivých strojů v energetice. Tuto diagnostickou metodu úspěšně aplikuje u nejvýzna-mnějších provozovatelů energetického zařízení v ČR jako je ČEZ a.s. a Energo-Pro Czech, s.r.o.

Ing. František Monhart

Dlouholeté zkušenosti

Monhart Akustik s.r.o. je přímým právním nástupcem firmy František Monhart, měření hluku, akreditovaná laboratoř, působící na trhu od roku 1994.

Společnost klade důraz na odbornost, výzkum a vysoký standard poskytovaných služeb. Zakládá si na individuálním přístupu ke všem zákazníkům bez rozdílu rozsahu práce. Realizuje dodávky od dílčích služeb až po komplexní dodávky na klíč.

Ing. František Monhart je jedním ze zakladatelů, technickým ředitelem firmy a autorem unikátní diganostické metody velkých točivých i netočivých elektrických strojů. Jeho celoživotní zkušenosti a vysoká odbornost je zárukou kvalitní a vysoce profesionální úrovně nabízených služeb a produktů.

Ing. František Monhart a Ing. Petr Monhart jsou členy České akustické společnosti.

Vybrané reference

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel

Diagnostické měření hluku