Prodej akusticky pohltivých prvků

Akusticky pohltivé tvárnice BS-Akustik 100/200/300 a BS-Akustik Z 100/200/300

jsou dvoukomorové výrobky, pracující na principu Helmholtzova rezonátoru. Vysoký činitel akustické pohltivosti „α“ jak při nízkých (100 Hz, alfa = 0,92), tak při vyšších frekvencích (800 – 1350 Hz, alfa = 0,58 – 0,70) - podrobné akustické parametry.  Tvárnice jsou určeny jak pro použití do stěn (tvárnice, panely) a do stropů (panely, skládané stropy).

Podoba tvárnic

        pro stěny BS-Akustik Z                  do stropů BS-Akustik

Tvárnice BS Akustik Z a BS Akustik

Schéma - velikost tvárnic

Místo použití akusticky pohltivých tvárnic

Především na místech, kde vzniká hluk o nízké frekvenci:

 • energetické provozy - rozvodny, kobky transformátorů
 • průmyslové provozy - odhlučnení prostor s výrobními stroji
 • dopravní stavby - zejména místa s velkým provozem pomalu jedoucích nákladních aut (logistická centra, překladiště, skládky odpadu, doly a lomy, obchodní centra ve městech apod.) 
 • stavby občanské vybavenosti - protihlukové zdi u obslužných staveb, parkoviště

 

Způsob použití akusticky pohltivých tvárnic

Protihlukové stěny, stavby, kobky; použité prvky:

 • akusticky pohltivé tvárnice
 • panely složené z akusticky pohltivých tvárnic
 • tvárnice a/nebo panely v kombinaci s dalšími materiály

Fotografie - reference  |  Fotografie - ukázky použití tvárnic

 

Panely složené z akusticky pohltivých tvárnic:

 • dle konkrétních podmínek místa realizace a rozměrových a akustických požadavků zákazníka
 • pro splnění akustických požadavků se panel zhotovuje z takových tvárnic, které zajistí, aby činitel akustické pohltivosti panelu měl s ohledem na frekvenční spektrum dopadajícího hluku co největší velikost (tzv. „laděné panely“)

Komplexní řešení dodávky tak, aby činitel akustické pohltivosti panelu nebo z tvárnic zhotovené stěny byl vždy optimální.

 

obr- akusticky pohltivé betonové tvárnice BS-AkustikProduktový list akusticky pohltivé betonové
tvárnice BS-Akustik ke stažení

Stahujte v PDF souboru (2 MB)

 

 

Reference:

 • STAVUM spol. s r.o. – BS-Akustik 100 Z pro rozvodnu Hradec u Kadaně
 • KS pozemní stavby s.r.o. – BS-Akustik 100 Z
 • FORTEL spol. s r.o., Hradec Králové – BS Akustik 100 Z pro TR 110 kV Beroun
 • CASH stavby a.s. – BS-Akustik 100 Z pro rozvodnu Střelná a Říkovice
 • Saint Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o. – BS-Akustik 100 Z – pro elektrárnu Třebovice
 • KS Europe s.r.o. – obezdění kobky transformátoru akusticky pohltivými prvky BS-Akukstik 100 Z a BS-Akustik 200 Z
 • V-STAV A, spol. s r.o. – stěny z akusticky pohltivých panelů s využitím pohltivých prvků BS-Akustik 100 Z – rozvodna Čebín a pro T103 Bohdalec
 • RRR spol. s r.o. – přizdění stěn č. 1, 2 a 3 akusticky pohltivými prvky BS-Akustik 100 Z - rozvodna Stvolínky/Babylon
 • V-STAV A, spol. s r.o. – akusticky pohltivá stěna z BS-Akustik 100 Z - rozvodna Prosenice
 • Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. – Akusticky pohltivé zdi kogenerační jednotky z BS-Akustik Z 200
 • V-STAV Hrotovice pro ČEPS, a.s. – obklad z akusticky pohltivých prvků BS-Akustik Z 200 - rozvodna Chodov (f1) 
 • Speza s.r.o. pro VÚŽ, a.s. – protihluková bariéra z akusticky pohltivých prvků BS-Akustik Z 100  - Cerhenice
 • RRR spol. s r.o., Chomutov pro ČEPS, a.s. – akusticky pohltivá stěna z prvků BS-Akustik 100 – rozvodna Stvolínky/Babylon (f2)
 • Saint Gobain – Vítkovice – plynojem
 • Rabat – České Budějovice – sběrný dvůr
 • Saint Gobain – České Budějovice - teplárna

Fotogalerie referencí

V-STAV Hrotovice pro ČEPS, a.s. – obklad z akusticky pohltivých prvků BS-Akustik Z 200 - rozvodna Chodov (f1) RRR spol. s r.o., Chomutov pro ČEPS, a.s. – akusticky pohltivá stěna z prvků BS-Akustik 200 – rozvodna Stvolínky/Babylon (f2)

Protihluková zeď v zástavběDetail protihlukové zdí

Odhlučnění plynojemu Ostrava - BS Akustik 200Odhlučnění plynojemu Ostrava - BS Akustik 200

 

Akustické parametry tvárnic

Vzduchová neprůzvučnost tvárnic

Tento parametr platí pro všechny publikované tvárnice BS-Akustik. V dále uváděném obrázku je vidět průběh koeficientu vzduchové neprůzvučnosti R[dB] v závislosti na frekvenci [Hz] a jejich vážená vzduchová neprůzvučnost RW [dB].

Graf - vzduchová neprůzvučnost tvárnic

 

Akustická pohltivost tvárnic

Akustická pohltivost tvárnic BS-Akustik je stejná jak pro tvárnice vhodné pro zdění stěn, tak pro tvárnice používané pro stropy (jako stropní vložky).

Tvárnice BS-Akustik 100

Tvárnice bez akusticky pohltivé vložky (kliknutím na obrázek zvětšíte)Tabulka měření činitele zvukové pohltivostiMěření činitele akustické pohltivosti tvárnice bez vložky

Tvárnice s akusticky pohltivou vložkou (kliknutím na obrázek zvětšíte)Měření činitele akustické pohltivosti - tvárnice s vložkouMěření činitele akustické pohltivosti - tvárnice s vložkou -graf

Tvárnice BS-Akustik 200

Tvárnice bez akusticky pohltivé vložky (kliknutím na obrázek zvětšíte)Měření činitele akustické pohltivosti - tvárnice BS Akustik 200 bez vložkyTvárnice BS Akustik 200 bez akusticky pohltivé vložky - graf

Tvárnice s akusticky pohltivou vložkou (kliknutím na obrázek zvětšíte)Tvárnice BS Akustik 200 s akusticky pohltivou vložkouTvárnice BS Akustik 200 s akusticky pohltivou vložkou graf

Tvárnice BS-Akustik 300

Tvárnice bez akusticky pohltivé vložky (kliknutím na obrázek zvětšíte)
TAbulka BS Akustik 300 bez vložkyGraf BS Akustik 300 bez vložky

Tvárnice s akusticky pohltivou vložkou (kliknutím na obrázek zvětšíte)
Tabulka BS Akustik 300 s vložkouGraf BS Akustik 300 s vložkou

 

Velikost tvárnic

Tvárnice pro stropy BS-Akustik 100/200/300            Tvárnice pro stěny BS-Akustik Z 100/200/300

Schéma tvárnice BS Akustik pro stropySchéma BS Akustik Z pro stěnySchémata tvarnic BS-Akustik 100 / 200 / 300
Schémata tvarnic BS-Akustik Z 100 / 200 / 300

Ukázky možného použití tvárnic

Stěny z tvárnic BS-Akustik Z

Akusticky pohltivé tvárnice - ukázkaAkusticky pohltivé tvárnice - ukázka

Panely z tvárnic BS-Akustik 

Panel může být zhotoven z tvárnic různých akusticky pohltivých vlastností a různých barev. Z přední (pohledové) strany může být vytvořen reliéf. Rozměry panelu mohou být voleny podle požadavků zákazníka a skutečného stavu místa realizace. Jejich velikost je omezena statickou pevností rámu panelu a celočíselným násobkem počtu tvárnic. Tloušťka panelu závisí na požadované neprůzvučnosti.

Přední stěna panelu

Přední stěna panelu z akusticky pohltivých tvárnicPřední stěna panelu z akusticky pohltivých tvárnic

Zadní stěna panelu                            Samostatná tvárnice BS-Akustik Z do zdí a panelů

 Zadní stěna panelu z akusticky pohltivých tvárnic BS AkustikSamostatná tvárnice BS Akustik Z

Strop z akusticky pohltivých tvárnic BS-Akustik

Tvárnice BS-Akustik (červená barva) jsou vkládány mezi stropní nosníky místo původních stropních vložek (šedá barva) a zabetonovány (v tomto případě strojní panel BS-Akustik P 1080/250/dl.)

Strop z akusticky pohltivých prvků BS Akustik Strop z akusticky pohltivých stavebních prvků BS Akustik

Výroba a prodej

Monhart Akustik s.r.o. je výhradním prodejcem betonových, akusticky pohltivých tvárnic BS-Akustik.  Máte-li zájem o další informace nebo o nákup akusticky pohltivých prvků, můžete nás kontaktovat a my se Vám rádi budeme věnovat.

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel

Vítkovice a.s. – odlhučnění plynojemu, využití akustických pohltivých tvárnic - fotografie